Chat hỗ trợ
Chat ngay

Category Archives: Video

Video chuyến đi lên Tà Xùa và Hoàng Su Phì

Chuyến đi – Về với vùng chè Shan Tuyết – Phần 1 Phần 2: Rừng Chè Cổ Thụ Đây là video chúng tôi lên các vùng chè Shan Tuyết ở Tà Xùa và Hoàng Su Phì. Trong video không thể truyển tải hết được những khó khăn của bà con nơi đây. Đường tuy xa và khó […]