Chat hỗ trợ
Chat ngay

HỘP TRÀ CAO CẤP

HỘP TRÀ GỐM SỨ CAO CẤP

630,000 1,000,000 

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp trà Bạch Trà Tiên

430,000 800,000 

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp trà Bạch Trà Shan

400,000 750,000 

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp Trà Đuôi Rồng

685,000 1,310,000 

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp trà Hồng Trà Shan

200,000 340,000 
220,000 375,000 
Hết hàng
445,000 505,000 
Hết hàng
195,000 255,000 
Hết hàng
180,000 240,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

Lục Trà Shan (Trà Xanh) 10gr

15,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

BẠCH TRÀ – TRÀ TIÊN HÀ GIANG

370,000 3,700,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

BẠCH TRÀ SHAN HÀ GIANG

345,000 3,450,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

BẠCH TRÀ ĐUÔI RỒNG (TRÀ MÓNG RỒNG) CỔ THỤ

250,000 2,500,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

HỒNG TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ HÀ GIANG

135,000 1,350,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa

TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ TÀ XÙA (BẢN BẸ SAO TAY)

85,000 1,600,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang (1 tôm 1 lá)

70,000 1,300,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ HÀ GIANG (1 tôm 2 lá)

55,000 550,000 
Menu