Chat hỗ trợ
Chat ngay
-5%

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

BẠCH TRÀ ĐUÔI RỒNG (TRÀ MÓNG RỒNG) CỔ THỤ

250,000 2,375,000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm