Chat hỗ trợ
Chat ngay

HỘP TRÀ CAO CẤP

HỘP TRÀ GỐM SỨ CAO CẤP

630,000 870,000 

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp trà Bạch Trà Tiên

430,000 800,000 

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp trà Bạch Trà Shan

400,000 750,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

BẠCH TRÀ SHAN HÀ GIANG

345,000 3,450,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

BẠCH TRÀ ĐUÔI RỒNG (TRÀ MÓNG RỒNG) CỔ THỤ

250,000 2,500,000