-9%

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

TRÀ TIÊN (BẠCH TRÀ TIÊN) HÀ GIANG – 100G

350,000  320,000 
-9%

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

TRÀ TIÊN (BẠCH TRÀ TIÊN) HÀ GIANG – 1KG

3,500,000  3,200,000 
-9%

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

TRÀ TIÊN (BẠCH TRÀ TIÊN) HÀ GIANG – 250G

880,000  800,000 
-9%

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

TRÀ TIÊN (BẠCH TRÀ TIÊN) HÀ GIANG – 500G

1,750,000  1,600,000 
Call Now Button