Chat hỗ trợ
Chat ngay

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp trà Bạch Trà Tiên

430,000 800,000 

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp trà Bạch Trà Shan

400,000 750,000 

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp Trà Đuôi Rồng

685,000 1,310,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

Lục Trà Shan (Trà Xanh) 10gr

15,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

BẠCH TRÀ – TRÀ TIÊN HÀ GIANG

370,000 3,700,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

BẠCH TRÀ SHAN HÀ GIANG

345,000 3,450,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

BẠCH TRÀ ĐUÔI RỒNG (TRÀ MÓNG RỒNG) CỔ THỤ

250,000 2,500,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

HỒNG TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ HÀ GIANG

135,000 1,350,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang (1 tôm 1 lá)

70,000 1,300,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ HÀ GIANG (1 tôm 2 lá)

55,000 550,000