Chat hỗ trợ
Chat ngay

HỘP TRÀ CAO CẤP

Hộp trà Hồng Trà Shan

200,000 340,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

HỒNG TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ HÀ GIANG

135,000 1,350,000