Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Bản Bẹ

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Làng Sáng

Hết hàng
1,200,000 
Hết hàng
600,000 
Hết hàng
240,000 
Hết hàng
120,000 

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xùa Chung Trinh

Hết hàng
950,000 
Hết hàng
475,000 
Hết hàng
190,000 
Hết hàng
95,000 

Trà phổ nhĩ tà xùa