Bạch trà tiên hà giang

Bạch trà shan hà giang

Bạch trà đuôi rồng Hà Giang

Lục trà shan tuyết hà giang

Hồng trà shan tuyết hà giang

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Hà Giang

HỒNG TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ HÀ GIANG

135,000 1,350,000 

Trà phổ nhĩ hà giang